پیام مدیر عامل

شرکت رفرانس ایران بعنوان پیشگام سیستم حفاظت کاتدیک در ایران بیش از 70% از پروژه های حفاظت کاتدی مهم ایران را انجام داده است.
توسعه صنعتی حفاظت در برابر خوردگی یک عامل حیاتی و مقرون به صرفه است.
شرکت رفرانس ایران با کمک مهندسین متخصص و تمام جنبه های استاندارد راه حل پیشگیری از خوردگی و حفاظت کاتدیک را فراهم می کند.
علاوه بر ارائه خدمات مشاوره و مهندسی بر اساس استاندارد جهانی طراحی ، ساخت ، نصب ، نظارت بر تجهیزات بسیاری از بزرگترین شرکت ها و پروژه ها در صنعت ایران تخصص ماست.
با استفاده از تخصص رفرانس ایران کارفرمایان می توانند مسئولیت جلوگیری از خوردگی تجهیزات خود را به ما بسپارید.
شرکت رفرانس ایران در سال 1358 تاسیس شده است و دارای مجوز تولید از وزارت صنایع و معادن می باشد.

فهرست
Call Now Button